Fotogaléria

Na tomto mieste nájdete fotografie z našej činnosti za posledné obdobie.

Prijímacie skúšky na kurz IML

Prijímacie pohovory trvajú 2 - 3 dni a sú fyzicky i psychicky náročné. Okrem fyzickej zdatnosti sa od budúcich horských sprievodcov vyžadujú základné znalosti z pohybu v horskom teréne na lyžiach i bez nich, zo základov poskytovania prvej pomoci, z organizovania túry pre skupinu, z meteorológie, orientácie v neznámom teréne, lanových techník a lavínovej prevencie. Súčasťou vstupných skúšok je aj vypracovanie vedomostného testu.

Letný kurz IML

Frekventanti letného kurzu v priebehu intenzívneho týždňa - pracovalo sa od rána do noci s niekoľkými nočnými akciami, ktoré boli súčasťou kurzu, resp. overovania kompetencií horského sprievodcu. Naučili sa pracovať s klientom, ako ho bezpečne doviesť do stanoveného cieľa s maximálnym podielom spokojnosti klienta. Oblasti, v ktorých kurz prebiehal: bezpečnosť v horskom teréne, objektívne a subjektívne riziko pohybu v horách, používaná výstroj horského sprievodcu, prechod riek, záchrana topiaceho sa, používanie mapy, kompasu, GPS, výškomeru a iných navigačných techník, navigácia v neznámom teréne iba s použitím mapy, v neznámom teréne v noci a za zhoršenej viditeľnosti, príprava a realizácia túry, prvá pomoc v horskom prostredí, používanie komunikačných prostriedkov, organizácia záchrany klienta, základná komunikácia v cudzom jazyku, BLS, prezentácia programu skupine, sociálno  - psychologické aspekty vedenia skupiny, organizácia a vedenie skupiny, prispôsobenie programu pri rôznej výkonnostnej úrovni jednotlivcov v skupine, profesionálne správanie a vystupovanie, príroda a kultúra horského prostredia, únava a regenerácia, vplyv nadmorskej výšky na človeka, chladu a tepla na človeka, systémy predpovede počasia, interpretácia predpovede počasia, schopnosť organizácie improvizovaného bivaku, starostlivosť o skupinu v ťažkých poveternostných podmienkach, jednoduchosť a efektívnosť pohybu v horách, základné právne normy a predpisy profesie, dane a sociálne zabezpečenie,  verejná a trestnoprávna zodpovednosť, poistenie, metódy marketingu, ekonomické prostredie, organizovanie a vedenie viacdenných aktivít.

Zimný kurz IML

Snehom zasypaný terén má v horských oblastiach významné špecifiká, ktoré musí dobrý medzinárodný horský vodca UIMLA poznať, musí sa vedieť dobre v takom teréne pohybovať a orientovať. Frekventanti kurzu sa naučili, resp. potvrdili si svoje znalosti v týchto oblastiach: zístenie a interpretácia lavínovej situácie, plánovanie vhodnej a bezpečnej cesty, navigácia v neznámom teréne iba s použitím mapy, navigácia v neznámom teréne v noci a za zhoršenej viditeľnosti, vedenie skupiny v ťažkých podmienkach, výber a používanie osobnej výstroje na zabezpečenie klienta a seba, posúdenie snehových podmienok a  lavínové nebezpečenstvo, používanie lavínového vyhľadávača, nájdenie a záchrana zasypaného, bivakovanie v zimných podmienkach.

Zimné skúšky IML

Počas zimného preskúšania sa hodnotili oblasti pohybu v zasnežených horách, hlavne komplexná lavínová problematika, orientácia v snehom pokrytom teréne, vplyv chladu a počasia na organizmus človeka, prvá pomoc pri podchladení, omrzlinách, improvizované transportné prostriedky, záchranné a zaisťovacie lanové techniky, atď., ale preskúšali sa aj teoretické vedomosti frekventantov v oblasti vedenia skupiny a organizovania zájazdu.