Svätojánsky Peter, Bc. - tajomník SAHS

Telefón
E-mail
Web
Poznámky
+421 903 624 229
SAHS: 2011; IML:2013
Jazyk: nemecký, poľský, anglický, srbo-chorvátsky
​Bydlisko: Dolný Smokovec
Horské oblasti: Vysoké Tatry, Nizke Tatry, Slovenský raj, resp. európske krajiny a iné pohoria sveta
E mail 2: svatojan@gmail.com