Oznamovacia povinnosť zahraničných medzinárodných horských sprievodcov UIMLA pri pôsobení v SR


Každý medzinárodný horský sprievodca zo zahraničia, ktorý nie je členom SAHS je povinný pred začiatkom svojej práce na území SR nahlásiť svoju činnosť príslušným orgánom a to aj v tom prípade, ak je jeho skupina napr. z ČR a aj CK, pre ktorú pracuje bude mu vyplácať mzdu v ČR a to aj v prípade, že ide o jednorázovú akciu. Vyplnenie formuláru a jeho akceptovanie úradmi SR je nevyhnutnou súčasťou činnosti IML na území SR. V prípade, že tento úkon nebude uskutočnený, sú porušované zákony SR!

Každý IML, aj ak ide o jednorázovú prácu musí vyplniť formulár "Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na územi SR", ktorý je v slovenskom a anglickom jazyku.

Presné informácie k nahlasovaniu nájdete kliknutím na odkaz: "Cezhraničné poskytovanie služieb"

Na tento formulár sa dá dostať aj cez stránku ministerstva vnútra

Cesta k nájdeniu informácií:
  • Sekcia MV SR
  • Verejná správa
  • Živnostenské podnikanie
  • Cezhraničné poskytovanie služieb
Elektronický formulár cezhraničnej spolupráce