Cenník služieb IML pre rok 2017


Odporúčaná denná tarifa za prácu horského sprievodcu v teréne s prihliadnutím na náročnosť a dĺžku vysokohorskej túry, bola pre rok 2017 schválená VZ SAHS, uvádzame ju v nasledujúcej tabuľke. 
 
Cenník za výkon horskej sprievodcovskej činnosti pre rok 2017  1 - 2 osoby  3 - 6 osôb
Poldenná túra do 4 hodín  80,00 € / skupina 120,00 € / skupina
Celodenná túra do 10 hodín  160,00 € / skupina  170,00 € / skupina
Viacdenná túra*  160,00 € / skupina  180,00 € / skupina


Možnosti uskutočnenia vysokohorskej túry s medzinárodným horským sprievodcom:
Ľahké túry, výstupy a kurzy: letná a zimná turistika, trekking, snežnice, ski touring, kurzy.
Náročné túry a výstupy: hrebeňové túry, rokliny a tiesňavy, trasy s technickými zariadeniami (reťaze, kramle, istiace laná, ...), via ferraty, zimné túry vo vysokohorskom teréne.

* Paušálna suma za 1 deň práce horského sprievodcu. Objednávateľ zabezpečí ubytovanie v jednolôžkovej izbe, polpenziu a dopravu pre horského sprievodcu.

Všetky ceny sú uvádzane len za sprievodcovské služby bez poplatkov za vstupy do objektov, na lanovky, bez poistenia klientov a dopravy.

 V prípade hromadných viacčlenných zájazdov nás kontaktujte ohľadne cenovej kalkulácie.